“Het is onmogelijk zei de twijfel

  veel te gevaarlijk zei de angst

  niet noodzakelijk zei het verstand

  probeer het toch zei het hart.”

 DE WEG NAAR BINNEN

Wanneer we in het leven op een dag voor een muur staan, een poel of oneindige diepte, is het goed niet alleen te staan. Vaak worden we vanaf onze prille jeugd geconfronteerd met wat er van ons verwacht wordt. En we denken dat als we maar genoeg ons best doen, het goede tot ons zal komen. En voor een stuk is dat ook zo. Maar wat soms vergeten wordt, is wat we niet weten, niet kunnen weten. Omdat controle geen vat heeft op het leven. Wat morgen komt, kan geen mens met zekerheid stellen. Soms loopt het leven zacht, soms stormt het. Ziekte, verlies van werk, afscheid van dierbaren… er zijn vele gebeurtenissen die we nooit hadden kunnen voorzien. Of tenminste, we hadden nooit kunnen voorzien hoe deze gebeurtenissen ons als mens  overhoop zouden gooien. Hoe kwetsbaar we wel zijn.


Wanneer we overspoeld worden door een gevoel er alleen voor te staan, dan begint de weg naar binnen. Die  innerlijke reis  die, merkwaardig genoeg,  iedereen alleen moet gaan, kan door een klein gebaar als bijvoorbeeld een luisterend oor een liefdevolle tocht worden.

Het is de uitwisseling van belevenissen en het openstellen voor participatie die Katrien persoonlijk getoond hebben hoe wonderlijk veel wij allen gelijk zijn.


De weg naar binnen:  een plek hier in het begijnhof waar mensen elkaar mogen ontmoeten … gewoon een kop koffie drinken…soms een avond met muziek, of een workshop rond dans en nog veel meer.